Page 81 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Esmostra un alt grau d’emplenament dels requisits de qualitat de la història clínica dels pacients, on es mesuren aspectes relacionats amb la informació del procés assistencial, informació entre els professionals sanitaris i informació al pacient.

INDICADOR 2014 2015 ESTÀNDARD DIMENSIÓ

Percentatge de compliment global de les auditories mèdiques

92,1% 92,8% 80%

Competència tècnica Percentatge de compliment global de les auditories d'infermeria

85% 91% 80%

Competència tècnica

Es mesura l’impacte de bones pràctiques, com l’alt compliment dels informes de primera assistència que es donen al pacient sobre el total d’urgències ateses.

INDICADOR 2014 2015 ESTÀNDARD DIMENSIÓ

Percentatge d’informes d’assistència sobre el total d’urgències ateses

96,6% 90% 90% Seguretat

81

Page 81 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »