Page 77 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

HORES DE FORMACIÓ

NOMBRE D'EMPLEATS

MITJANA HORES X

EMPLEAT

Col. Sanitari 24.842 3.789 6,56

HORES DE FORMACIÓ DEL COL·LECTIU SANITARI

Els professionals d’MC MUTUAL van puntuar les accions formatives efectuades amb una nota mitjana de 8,86 sobre 10, i van expressar la seva intenció de seguir amb el procés de formació contínua.

Una de les novetats incorporades el 2015, en el camp del desenvolupament de les persones de l’organització, va ser l’inici del programa de gestió del coneixement. L’objectiu d’aquest és fomentar la transferència de coneixement entre les persones de l’entitat i assegurar la formació necessària per garantir un servei òptim als mutualistes i usuaris. En el marc d’aquesta iniciativa, es van identifcar els coneixements crítics del col·lectiu sanitari.

En el marc del programa de carreres professionals per al personal sanitari, iniciat durant l’exercici 2008, es va concedir l’accés al grau corresponent a 159 de les sol·licituds presentades l’any anterior.

pacient. Per al mateix col·lectiu, també es va organitzar un programa de formació sobre Emergència sanitària per risc biològic, en què van participar 323 persones i 189 persones van rebre formació sobre la gestió de la incapacitat temporal per contingència comuna.

77

Page 77 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »