Page 76 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

FORMACIÓ

MC MUTUAL ofereix formació contínua al seu col·lectiu sanitari, a f de mantenir la seva alta qualifcació i seguir garantint l’excel·lència del servei que presta a la seva població protegida. Una formació que manté l’equip humà de l’organització al dia sobre els últims avenços mèdics i científcs i els permet aplicar-los, tant en el tractament de les contingències professionals com comunes.

El 2015, es va optar per impulsar formacions col·lectives i es va incrementar l’oferta de cursos, la qual cosa va augmentar el nombre de professionals formats, de manera exponencial. En l’àmbit de les contingències professionals, van seguir cursos de formació 619 professionals respecte a només 120 en l’exercici anterior.

Els facultatius i els diplomats en infermeria d’MC MUTUAL, especialitzats en la gestió i atenció de les contingències comunes, disposen d’un pla de formació específc, dissenyat per mantenir-los en la primera línia del coneixement científc. També,

amb l’objectiu de fomentar la investigació científca i sanitària, compten amb un pla de formació en metodologia de la investigació.

El 2015, es van dur a terme diverses activitats de difusió del coneixement científc, entre els professionals sanitaris, com ara vídeos d’experiències en esdeveniments científcs. També es van fer diverses publicacions, que van tractar sobre bones pràctiques en qualitat i seguretat; els accidents biològics registrats a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o l’impacte d’una visita prequirúrgica infermera, entre altres temes sanitaris.

En el mateix àmbit, es van impulsar accions de formació sobre qualitat assistencial, dirigides al personal dels centres assistencials. Els cursos d’Introducció al Pla de qualitat sanitària van arribar a 619 persones, 577 d’elles pertanyents al col·lectiu sanitari. També es va formar 496 persones en la Norma UNE 179003 i 558 persones van participar en un curs en línia sobre el Sistema de Notifcació d’Esdeveniments Adversos, emmarcat en el programa de seguretat del

76

Page 76 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »