Page 75 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

en el taller “Estratègies de valoració de l’impacte dels plans de qualitat en organitzacions integrades amb cobertura especialitzada”, en el XXXIIII Congrés Societat Espanyola de Qualitat Assistencial, la publicació de cinc publicacions científques; i la seva col·laboració en una vintena d’esdeveniments com a presidents, moderadors o ponents.

Cal destacar, també, la publicació de cinc articles en revistes indexades:

I, amb l’objectiu d’incrementar l’activitat docent dels professionals sanitaris d’MC MUTUAL, també es va elaborar un mapa amb els convenis que manté l’organització amb universitats i altres grups d’interès, en què s’estableix la col·laboració en activitats científques, tècniques, culturals i acadèmiques.

MC MUTUAL està compromesa amb la qualitat i la seguretat dels serveis sanitaris. En aquest sentit, disposa de diferents acords de col·laboració, amb la Universitat Miguel Hernández, per donar suport al projecte “Antena de qualitat”; i amb la Fundación Avedis Donabedian, a f de promoure, conjuntament, activitats relacionades amb aquest àmbit, o amb la Fundació Biblioteca Josep Laporte, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu de facilitar l’accés al personal sanitari de l’organització a una literatura biomèdica de qualitat, a través de la Biblioteca Digital de Medicina MC MUTUAL, accessible des de la intranet de l’organització.

ANNEX/ INDICADOR

2014 2015

Nre. de publicacions en revistes indexades

3 5

Nre. d'assistents a esdeveniments científcs

73 77

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT CIENTÍFICA

75

Page 75 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »