Page 73 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ASSESSORAMENT I ALTRES ACTIVITATS

GESTIÓ DE L’ABSENTISME

El 2015, MCMUTUAL va seguir treballant també per ajudar les seves empreses associades a gestionar l’absentisme en les seves organitzacions.

Com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, l’entitat és molt conscient que l’absentisme laboral causa un gran impacte, tant a nivell econòmic com laboral i social, en les entitats, en els treballadors i en el mateix sistema de protecció social. Per això, l’organització posa a disposició dels seus mutualistes un equip de professionals dedicats, exclusivament, a facilitar la gestió de l’absentisme a les seves empreses mutualistes.

El model de gestió de l’absentisme d’MC MUTUAL es caracteritza per ser innovador, diferenciat i dinàmic; i en el seu desenvolupament participen els col·lectius administratiu, d’infermeria i mèdic. Entre els principals avantatges del model de l’entitat, destaca que permet a les empreses l’estalvi en costos laborals; assegura un major control i agilitat en la gestió de les baixes i aporta valor, tant a l’empresa com als seus treballadors.

En l’exercici 2015, es va registrar un augment en l’elaboració dels informes relacionats amb la gestió de l’absentisme en diverses empreses respecte a l’any anterior. Seguint el model d’MC MUTUAL, els professionals de l’entitat van fer 275 informes, un centenar més que el 2014. Així mateix, el total de treballadors protegits que van sumar les empreses a les quals es va prestar aquest servei va ser de 209.800.

Totes les eines i recursos que MC MUTUAL ofereix a les seves empreses mutualistes, per facilitar-los la gestió de l’absentisme, es poden consultar a l’apartat Gestió de l’absentisme del web corporatiu de l’entitat (www.mc-mutual.com).

73

Page 73 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »