Page 72 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

TIPOLOGIA

IMPORT ATORGAT

2014

IMPORT ATORGAT

2015

Ajuda atur 142.000€ 101.000€ Ajudes estudis flls pensionistes 94.000€ 130.000€ Eliminació de barreres arquitectòniques 45.936,62€ 79.151,59€ Ajudes tècniques no reglamentàries (llit clínica, matalàs antiescares, grua, cadira bany, etc.)

27.966,60€ 26.215,59€

Ajudes vidus/vídues i orfes 27.400€ 76.500€ Ajudes familiars (despeses de lloguer/hipoteca, deutes, despeses extraordinàries per malaltia, jardí d'infants/estudis flls, etc.)

23.666,22€ 19.396,64€

Ajudes a domicili (atenció personal, tasques de la llar, acompanyament, atenció de flls menors, etc.)

19.678,77€ 58.856,78€

Adaptació de vehicles. 17.829,58€ 49.735,75€ Ajuda per a pròtesis especials (esportives, aquàtiques...)

8.079,72€ 12.272,37€

Ajudes en formació i inserció laboral 2.400€ 75€ Ajudes per a teràpies o activitats no reglades 206,01€ 381,29€ Ajuda per a despeses extraordinàries per defunció

12.000€ 20.199,18€

Altres 3.424,91€ 15.798,46€ Despeses acompanyants 556.819,70€ 588.749,75€

TOTAL 981.408,13€ 1.178.332,40€

PRESTACIONS ESPECIALS CONCEDIDES EL 2015

72

Page 72 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »