Page 69 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIVITAT ASSISTENCIAL EN CLÍNIQUES

Durant l’any 2015, es van atendre 2.761 ingressos, amb una estadamitjana de 5,52 dies per pacient; i es van practicar 3.075 intervencions quirúrgiques, 845 de les quals es van fer a través de cirurgia major ambulatòria. En consultes externes, es van

atendre 26.563 visites, 6.149 urgències i es van oferir 32.921 sessions de rehabilitació.

MC MUTUAL també compta amb diverses comissions clíniques, als seus centres hospitalaris, que constitueixen un instrument essencial de garantia de qualitat, per part dels professionals més capacitats per a això.

La Direcció Assistencial, amb les responsabilitats mèdiques i d’infermeria al capdavant, col·laboren en les comissions clíniques següents:

>> Comissió de Farmàcia Hospitalària

>> Comissió d’Infeccions

>> Comissió de Mortalitat

>> Comissió de Protocols d’Infermeria

>> Comissió de Reanimació Cardiopulmonar

>> Comissió de Dolor

>> Comissió de Seguretat del Pacient

>> Comissió d’Històries Clíniques i Documentació

>> Comissió d’Hemoteràpia

>> Comissió de Sala d’operacions

En el quadre de comandament integrat s’ofereixen els indicadors clau en matèria de qualitat sanitària utilitzats a la clínica.

INDICADOR 2015 ESTANDAR DESVIACIÓ

Índex d'ocupació 61,96% 58,27% 3,69% Intervencions diàries 12,4 11,65 6,44% Estada mitjana 5,52 5,61 -1,60% Índex de successives / primeres 1,79 1,98 -9,60% Temps d'espera CE i UCIES 19 20 -5,00% Índex d'infeccions 0,35% 0,50% -30,00% Reingressos per agreujament 0,46% 1% -54,00%

69

Page 69 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »