Page 68 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

TIPUS PROVA % S/TOTAL 2015

Rehabilitació 27,1% Ressonància magnètica 12,6% Peritatge 10,6% Psiquiatria 9,3% Radiologia 7,6% Electromiograma 4,1% Prova biomecànica 4% Ecografa 2,4% Psicologia 1,8% Traumatologia 1,6% Altres 19%

PROVES MÉS FREQÜENTS REALITZADES I ESPECIALISTES

L’actuació d’MC MUTUAL, en els pacients que es troben en una situació d’incapacitat temporal deguda a una contingència comuna, també comprèn la realització de proves mèdiques i tractaments, a f de millorar el seu diagnòstic i facilitar la seva ràpida i total reincorporació al seu lloc de treball.

Així, el 2015, l’entitat va efectuar 33.614 proves mèdiques i tractaments a aquests pacients. El 27% de les actuacions es van concentrar en acció rehabilitadora i un 84,3% es va efectuar amb mitjans propis. Els professionals d’MC MUTUAL també van dur a terme 486 intervencions quirúrgiques coma actuació sanitària d’urgència en contingències comunes.

68

Page 68 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »