Page 66 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2011 2012 2013 2014 2015

Visites mèdiques CP

322.550 281.855 281.300 303.292 317.825

Visites DUE CP 124.348 109.574 107.431 113.956 114.747 Visites CC 167.374 157.341 156.990 167.575 178.945 Sessions RHB (CP+CC)

333.728 310.349 322.251 351.008 376.822

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT SANITÀRIA

EN CENTRES ASSISTENCIALS

l’interior dels ascensors de la Clínica MC MUTUAL Copérnico, per adaptar-los a persones amb difcultats sensorials; la inclusió del directori mèdic a les pantalles informatives de les dues clíniques; la instal·lació de dispensadors d’aigua a la sala d’espera i a les de rehabilitació; i la renovació dels menús per als pacients ingressats a la Clínica MC MUTUAL Londres.

La mútua participa també dels Hospitals Intermutuals d’Euskadi, a Bilbao i País Valencià, a València; i va mantenir els acords de col·laboració signats amb altres entitats del sector per a la prestació recíproca de proves i la millora de l’atenció ambulatòria en determinades poblacions, a f d’optimitzar l’ús de les instal·lacions sanitàries i incrementar l’efciència del sistema.

ACTIVITAT A CENTRES ASSISTENCIALS

L’assistència sanitària que MC MUTUAL ofereix a la seva població protegida comprèn des de la urgència mèdica fns a la rehabilitació, en els casos en què aquesta es considera necessària. L’extensa xarxa assistencial d’MC MUTUAL va propiciar que, el 2015, un 80,59% dels treballadors lesionats, 80.325, fossin atesos en centres propis de l’entitat i que 14.501 fessin sessions de rehabilitació.

66

Page 66 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »