Page 65 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En aquest exercici, l’entitat va seguir renovant i ampliant la seva xarxa assistencial, convertint els centres administratius de Tenerife i Càceres en centres administratius i assistencials, dotant-los amb tots els mitjans tècnics necessaris per prestar la millor atenció sanitària a la seva població protegida.

Així mateix, es van ampliar els centres de Reus i Granollers, i es van renovar els equips instal·lats als centres de Gijón, Oviedo i Alcalá de Henares i es va traslladar el centre de Guadalajara a unes millors instal·lacions.

Les Clíniques MC MUTUAL disposaven de 77 llits hospitalaris i 11 boxs de cirurgia major ambulatòria.

A les seves instal·lacions hospitalàries, l’entitat oferia les especialitats de traumatologia, rehabilitació, fsioteràpia, neurologia, dermatologia, cirurgia plàstica, psicologia i clínica del dolor.

Amb l’objectiu de seguir millorant la qualitat en el servei, es van fer diverses actuacions a les Clíniques MC MUTUAL, com la renovació de

65

Page 65 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »