Page 64 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En totes les línies, es va detectar que s’havia superat el 75% de compliment, entre objectius efectuats i iniciats, i esva identifcarcomaprojecte a desenvolupar l’avaluació d’estàndards de qualitat i les actuacions de qualitat en proveïdors externs, encara que ambdós programes es trobaven en una fase avançada de disseny.

El projecte DUQuE (Deeping our understanding of quality improvement in Europe (DUQuE)) és un projecte d’investigació liderat per la Fundación Avedis Donavedian en el marc de la UE 7th Research Framework Programme 2009-2014, en què van participar nou països i 188 hospitals.

El Quality Management Systems Index (QMSI) és un índex que aporta un valor de referència sobre el grau de maduresa del sistema de qualitat d’una organització. El 2015, el QMSI observat a MC MUTUAL va ser del 19,9. Aquesta mostra permet situar el valor obtingut per MC MUTUAL en el decil 50 dels 188 hospitals considerats.

ACTIVITAT SANITÀRIA

DISPOSITIUS

La missió de l’organització és “Tenir cura de la salut laboral de les persones, de manera responsable” i, per complir-la, l’entitat disposava, en aquest exercici, d’una àmplia xarxa assistencial, repartida per tot el territori espanyol, formada per 87 centres d’atenció sanitària i dues clíniques pròpies. Totes les seves instal·lacions estaven especialment dotades per al tractament de l’accident de treball i lamalaltia professional i comptaven amb els mitjans tècnics més adequats i amb un equip de professionals especialitzats, en constant procés de formació. El 2015, els professionals sanitaris d’MC MUTUAL sumaven 807 persones, xifra que representava un 43,5% de la plantilla de l’organització.

64

Page 64 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »