Page 63 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

Durant l’any 2015, MC MUTUAL va seguir utilitzant les tecnologies que millor es van adaptar als pacients que van patir grans lesions en les seves extremitats. Així, amb la col·laboració dels serveis de Cirurgia Plàstica i Reparadora i de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, es va aplicar microcirurgia a una trentena de pacients amb aixafaments greus, amb fractures obertes, i es va consolidar la unitat de reimplantacions amb cirurgies de transposició de dits de peu dret a mà.

Per a aquests pacients, el servei de Rehabilitació va indicar i va adaptar noves pròtesis d’alta tecnologia, amb control electrònic i pròtesis biòniques, amb les quals els pacients van obtenir uns benefcis molt importants per al control de l’extremitat i que són d’una gran ajuda per a les activitats de la seva vida diària, sobretot en els pacients que havien patit amputacions en les dues extremitats.

En el mateix exercici, es van anar consolidant

també, amb més indicacions, les noves tècniques quirúrgiques en artroscòpia d’espatlla i maluc. En el Servei de Rehabilitació, es disposava de professionals, acreditats per la Societat Internacional d’ones de xoc, per al tractament, tant de ferides comde lesions musculotendinoses.

COMPLIMENT DEL CONJUNT D’OBJECTIUS I ACCIONS DEL PLA DE QUALITAT (PROJECTE DUQUE)

El Pla de qualitat sanitària 2014-2016 compta amb cinc grans línies d’actuació (usuari, acció professional, gestió del coneixement, seguretat del pacient i acció de qualitat), 20 grans objectius, 60 objectius operatius i 200 accions. Així mateix, té 30 indicadors clau defnits per al seguiment global dels seus resultats.

A fnals de 2015, s’havien dut a terme el 73% de les accions marcades en el pla, un 12% es trobaven en procés i un 14% pendents de noves actuacions.

63

Page 63 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »