Page 62 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En l’exercici 2015, les taxes d’infecció informades, els percentatges de compliment de les accions higièniques, el seguiment dels protocols i les reclamacions per tracte van mostrar valors apropiats a MC MUTUAL, per bé que l’entitat va seguir treballant per aconseguir reduir-les, en els casos que fos possible, a zero.

La revisió externa als centres assistencials, a través d’AENOR, va permetre certifcar-los en la norma UNE 179003. La revisió externa de les clíniques per part d’Applus estava prevista per al primer trimestre de 2016.

GARANTIA DE QUALITAT A LES CLÍNIQUES MC MUTUAL

El 2015 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va certifcar els dos centres hospitalaris d’MC MUTUAL, a través del seu model d’acreditació de centres d’hospitalització de pacients aguts. Una certifcació que garanteix la qualitat de la prestació dels serveis autoritzats, tant d’internament com d’urgències, consultes externes i rehabilitació.

El model se centra en l’autoavaluació, i posterior acreditació externa, d’uns 750 estàndards, relacionats amb els diferents components del model EFQM, aplicats a la realitat hospitalària catalana i espanyola.

Les Clíniques MC MUTUAL van mostrar autoavaluacions molt positives i, posteriorment van ser auditades per l’empresa TÜV Rheinland, que va examinar el seu grau de compliment. Els seus resultats es van situar en la franja alta dels centres hospitalaris catalans, publicats pel Departament de Salut.

62

Page 62 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »