Page 61 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

SEGURETAT DELS PACIENTS ALS CENTRES ASSISTENCIALS (UNE 179003)

Els 87 centres assistencials i els centres hospitalaris que MC MUTUAL posa a disposició de la seva població protegida, tant en el vessant assistencial com d’avaluació mèdica, estan orientats a garantir la màxima seguretat dels pacients atesos. En aquest sentit, amb l’objectiu d’evitar, al màxim, els efectes adversos derivats de l’atenció sanitària, s’actua sobre les causes que les poden provocar amb més freqüència: revisant el compliment dels protocols mèdics, d’infermeria i fsioteràpia; identifcant i informant de manera adequada els pacients; mitjançant la higiene permanent de mans i l’aplicació estricta de les tècniques; amb l’ús apropiat de la medicació; i mitjançant altres estratègies desenvolupades en organitzacions sanitàries de tot el món.

80,59% de treballadors lesionats atesos en xarxa assistencial pròpia

33.614 proves mèdiques i tractaments efectuats en contingències comunes

486 intervencions quirúrgiques en contingències comunes Clíniques MC MUTUAL:

• 3.075 intervencions

quirúrgiques, de les quals 845 a través de cirurgia major ambulatòria

• 6.149 urgències ateses • 26.563 visites en consultes externes

• 32.921 sessions de rehabilitació • Es van fer 600 estudis al laboratori de proves biomecàniques

61

Page 61 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »