Page 58 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PROTECCIÓ PER CESSAMENT

D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

El 2015, MC MUTUAL va concedir la prestació per cessament d’activitat a 151 treballadors autònoms, xifra que correspon a un 44% de les 347 sol·licituds resoltes. La reforma legislativa, efectuada amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta prestació econòmica per al col·lectiu de treballadors per compte propi, va comportar un increment en el percentatge de concessió, respecte al 2014.

L’import total de les prestacions concedides en aquest exercici va ser de 749.980 euros, i es van abonar 273.524,38 euros en concepte de cotitzacions per contingència comuna. La durada mitjana de la prestació va pujar a nou

mesos, dos més que el 2014, i l’import mitjà mensual, rebut pel treballador per compte propi, també va ser superior al percebut en l’exercici anterior i es va situar en 1.070,71 euros.

Els motius principals que els treballadors autò- noms van al·legar, per optar a la prestació per cessament d’activitat, van ser causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives, presents en un 83% de les sol·licituds. D’aquestes, un 43% van ser concedides. La resta de motius exposats amb més freqüència van ser els relatius als treballadors autònoms dependents, amb un 10% i una taxa de resolució favorable del 71%. Un percentatge molt superior a la taxa de resolució assolida en l’exercici anterior, un 54%, atès que van ser unes de les causes de cessament més afectades per la reforma normativa esmentada.

“L’import mitjà mensual de la prestació rebut pel treballador autònom es va situar en 1.070,71 euros”

Page 58 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »