Page 56 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CONTINGÈNCIES COMUNES

El nombre de treballadors coberts en les contingències comunes es va incrementar en un 5,03%, seguint així la tendència de l’exercici anterior. El 2015, l’organització comptava amb 993.027 treballadors protegits en la malaltia comuna i en l’accident no laboral. D’aquests, 203.000 eren professionals autònoms, un 3,58% més que l’any anterior, i 790.027 treballadors per compte d’altri, un 2,97% més que el 2014. Aquests últims ja representaven un 77,50% de la població protegida.

Enconseqüència, tambévacréixerel percentatge d’empreses que va confar en MC MUTUAL per cuidar del seu equip humà en les contingències comunes, un 73,92% de la cartera de l’entitat.

993.027 treballadors protegits

• 790.027 treballadors per compte d’altri

• 203.000 treballadors autònoms

77,50% població protegida coberta en la contingència comuna

119.159 empreses cobertes

90,57% despesa d’IT sobre quotes meritades

56

Page 56 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »