Page 53 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER RISC DURANT L’EMBARÀS I DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL

La prestació per risc durant l’embaràs és una prestació cada vegada més coneguda per les dones i, per això, el 2015, van seguir augmentant el nombre de casos atesos i els imports satisfets per MC MUTUAL. Aquesta prestació no ha deixat de créixer des de l’any 2007, quan les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social se’n van fer càrrec. En canvi, el 2015, es van atendre menys casos de risc durant la lactància natural.

GRAU PRESTACIÓ

NRE. DE CASOS 2014

NRE. DE CASOS 2015

% SOBRE TOTAL

INCREMENT

Barem 956 881 80,20% -7,85% Incapacitat permanent total

110 91 9,23% -17,27%

Mort 66 76 5,54% 15,15% Incapacitat permanent parcial

51 65 4,28% 27,45%

Incapacitat permanent absoluta

6 10 0,50% 66,67%

Gran Invalidesa 3 2 0,25% -33,33%

TOTAL 1.192 1.125 100,00% -5,62%

CASOS D’INVALIDESA, MORT I SUPERVIVÈNCIA

TRAMITATS PER GRAU

DIES EL 2014

DIES EL 2015

Pagament Directe

59,30 51,26

Pagament Delegat

25,97 26,13

TOTAL 32,24 31,81

DURADA MITJANA

INDEMNITZABLE PER PAGAMENT

DIRECTE O DELEGAT

53

Page 53 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »