Page 52 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PROTECCIÓ ECONÒMICA

MC MUTUAL també ofereix a la seva població protegida les prestacions econòmiques que es deriven de les contingències professionals, així com també per risc durant l’embaràs i durant la lactància natural i la prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

En aquest sentit, el 2015 el model de gestió de les contingències professionals implantat en l’organització va tornar a quedar avalat en presentar-se un bon percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre les quotes meritades: un 11,68%.

COMPOSICIÓ DEL COST DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Nota: Dades expressades en milions d’euros

2015 2014

52

Page 52 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »