Page 51 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

DISTRIBUCIÓ ACCIDENTS DE TREBALL

PER DIA DE LA SETMANA

DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS DE TREBALL PER HORA DE LA JORNADA LABORAL

Nota: No inclou malalties professionals ni accidents de treball soferts per treballadors autònoms

Nota: No inclou malalties professionals ni accidents de treball soferts per treballadors autònoms

6,06% 6,55%

21,50%

18,20%

17,47%

16,49%

15,74%

6,04%

18,00%

14,23%

13,80% 12,56%

12,43%

8,69%

7,57%

6,67%

Dilluns 9.380 21,50%

Dimarts 7.940 18,20%

Dimecres 7.621 17,47%

Dijous 7.196 16,49%

Divendres 6.870 15,74%

Dissabte 2.856 6,55%

Diumenge 1.770 4,06%

TOTAL 43.633 100,00%

1ª hora 5.482 12,56%

2ª hora 7.856 18,00%

3ª hora 6.207 14,23%

4ª hora 5.425 12,43%

5ª hora 3.792 8,69%

6ª hora 3.302 7,57%

7ª hora 2.637 6,04%

Última hora 2.909 6,67%

Anant o tornant

de la feina 6.023 13,80%

TOTAL 43.633 100,00%

51

Page 51 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »