Page 50 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

DISTRIBUCIÓ DE LA SINISTRALITAT PER SECTOR D’ACTIVITAT

DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS DE TREBALL

PER LLOC D’OCURRÈNCIA

Nota: Només inclou les dades referents a treballadors per compte d’altri

Nota: No inclou malalties professionals

4,20% 4,55%

13,58%

77,66%

Al centre de treball

habitual 34.435 77,66%

In-itinere 6.023 13,58%

En desplaçament 2.018 4,55%

En un altre centre

de treball 1.862 4,20%

TOTAL 44.338 100%

AGRICULTURA I PESCA

CONSTRUCCIÓ SERVEIS INDÚSTRIA COMERÇ

SINISTRALITAT AMB BAIXA 2015 SINISTRALITAT AMB BAIXA 2014

50

Page 50 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »