Page 49 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Comparant les dades de la distribució de l’accidentabilitat en les diferents comunitats autònomes, es comprova que es va mantenir la tendència d’anys anteriors. En aquest sentit, Cantàbria, el Principat d’Astúries i la Comunitat

de Madrid van registrar menys accidents amb baixa sobre la població protegida mitjana; mentre que a les Illes Balears, la Regió de Múrcia i les Canàries, va ser on l’índex de sinistralitat va ser més elevat.

Nota: Ceuta i Melilla estan incloses a Andalusia

CA 2014 2015 % S/TOTAL

% SOBRE POBLACIÓ PROTEGIDA

Andalusia 5.479 6.001 13,37% 4,53 Aragó 885 1.030 2,29% 4,15 P. Astúries 657 697 1,55% 3,96 Illes Balears 694 752 1,68% 5,70 Canàries 928 900 2,01% 5,00 Cantàbria 483 537 1,20% 3,61 Castella-la Manxa 976 1.000 2,23% 4,89 Castella i Lleó 1.468 1.545 3,44% 3,98 Catalunya 14.483 15.479 34,49% 4,29 Euskadi 2.114 2.281 5,08% 4,28 Extremadura 995 1.202 2,68% 4,76 Galícia 2.526 2.761 6,15% 4,59 La Rioja 440 445 0,99% 4,67 C. Madrid 4.360 4.579 10,20% 3,76 R. Múrcia 1.210 1.467 3,27% 5,33 Navarra 574 622 1,39% 4,53 C. Valenciana 3.151 3.584 7,99% 4,44

TOTAL 41.423 44.882 100,00% 4,25

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LA SINISTRALITAT AMB BAIXA

EVOLUCIÓ SINISTRALITAT SOBRE POBLACIÓ PROTEGIDA MITJANA

2015

2014

4,34%

4,12%

ACCIDENTS AMB BAIXA

2015

2014

5,30%

5,39%

ACCIDENTS SENSE BAIXA

49

Page 49 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »