Page 45 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Per bé que la població protegida per l’entitat es va incrementar, el conjunt d’empreses associades a l’organització no va tenir el mateix comportament i es va reduir un 2,10%, i, per tant, es va tancar l’exercici amb 161.193 empreses associades, repartides per tot el territori espanyol. Si mesurem la presència d’MC MUTUAL en les diferents comunitats autònomes, observem que Catalunya concentrava el 27,32% de les organitzacions associades, 44.042; seguida d’Andalusia, amb 24.497 empreses, que representaven un 15,20% del total.

7,35 % quota de mercat 161.193 empreses associades 1.057.222 treballadors protegits

• 1.019.352 treballadors per compte d’altri

• 37.870 treballadors autònoms

45

Page 45 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »