Page 37 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

EL NOSTRE ENTORN

L’economia espanyola va créixer un 3,2% el 2015, segons dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, sumant el segon any amb aquesta tendència positiva. Un resultat degut, en gran part, a l’augment del 3% del consum de les llars espanyoles i als índexs favorables en les exportacions i importacions.

L’Estat espanyol va ser un dels països que va registrar un creixement més notable en el conjunt de la zona euro, que va pujar un modest 1,5%, com a conseqüència de la delicada situació d’alguns països com Grècia i de la volatilitat dels mercats internacionals. A la Unió Europea, l’economia va créixer un 1,8%, una dada que es va mantenir lluny del 2,4% dels Estats Units.

La situació del mercat laboral espanyol va seguir la mateixa línia iniciada l’any anterior i el 2015 va tancar amb dades favorables, en termes de generació d’ocupació. Es van crear un total de 525.100 llocs de treball, i la taxa d’ocupació es va situar al voltant del 3%.

Aquestes xifres positives, en matèria d’ocupació, també es van traduir en un creixement en l’afliació a la Seguretat Social, que va registrar una de les pujades més destacades de l’última dècada, amb un increment del 3,88% respecte a l’any anterior i 533.186 afliats més. D’aquests, 492.568 persones es van registrar en el Règim General; i 42.193 ho van fer en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, els dos impulsors del creixement en l’afliació. A l’altra banda de la balança, es van situar el Règim del Mar i el Règim del Carbó, que van perdre afliats. Amb aquestes dades, es va tancar l’exercici amb una afliació mitjana de 17.308.400 treballadors.

Durant el 2015, tots els sectors econòmics van augmentar en nombre de treballadors. En aquest sentit, el sector Serveis, amb 421.500 ocupats més; seguit per l’Agricultura, que en va sumar 50.800; la Construcció, amb 28.100 persones;

i la Indústria, que va registrar un creixement de 24.600 professionals.

Amb relació al tipus de contracte subscrit, cal destacar que el 2015 l’ocupació indefnida va créixer en 170.600 contractes i el temporal ho va fer en 335.100. L’ocupació a temps complet es va incrementar en 501.700, mentre que el nombre d’ocupats a temps parcial va augmentar en 23.300 persones, respecte al 2014.

Un altre aspecte positiu per a l’economia espanyola va ser el descens de la desocupació. El 2015, 678.200 persones van trobar feina, fet pel qual es va experimentar la davallada més gran registrada en l’Enquesta de Població Activa. L’any va concloure amb una taxa d’atur corresponent al 20,9%, i un total de 4,8 milions de persones encara sense feina.

L’increment de l’activitat professional també va comportar un augment de la sinistralitat laboral. En aquest sentit, els accidents amb baixa van créixer un 5,7% respecte al 2014, els mortals, un 4,8%; i els accidents greus van registrar un lleuger ascens del 0,9%. En total, es van comptabilitzar 449.223 accidents al lloc de treball i 69.765 van ser incidents in itinere.

“Durant el 2015, tots els sectors econòmics van augmentar en nombre de treballadors”

37

Page 37 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »