Page 35 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

MC MUTUAL és present en tot el territori espanyol. Per oferir un servei pròxim i de qualitat, l’entitat posa a disposició de la seva població protegida una àmplia xarxa assistencial i administrativa, amb més de 100 centres propis, 87 dels quals són centres assistencials, i dues clíniques MC MUTUAL.

Així mateix, amb l’objectiu d’estar encara més a prop de la seva població protegida, MC MUTUAL també compta amb acords de col·laboració amb algunes organitzacions del sector, que li permeten atendre la seva població protegida

als centres d’aquestes altres mútues, al mateix temps que posa les seves instal·lacions al seu servei. Aquesta col·laboració permet posar en comú mitjans i recursos per fer més efcients les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i facilitar que puguin prestar un millor servei a la seva població protegida. El 2015, MC MUTUAL comptava amb acords de col·laboració amb Asepeyo, Cesma, Fraternidad Muprespa, Ibermutuamur, MAC, Mutua Balear, Mutua Gallega, Mutualia i Unión de Mutuas.

DIRECCIONS FUNCIONALS I TERRITORIALS

A tancament de l’exercici 2015, l’estructura operativa de l’entitat estava organitzada a

partir d’un Comitè Executiu, format pel director general i quatre grans àrees (externa, interna, una àrea de recursos humans i RSE i una àrea de prestació sanitària i econòmica). D’aquest Comité en depenien catorze divisions funcionals i tres grans zones territorials.

PRESÈNCIA EN EL TERRITORI

Zona 1: Catalunya

Zona 1 Zona 2: Galícia, Principat d’Astúries, Castella - la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Comunitat de Madrid, Andalusia i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla

Zona 2

Zona 3: Aragó, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Euskadi, la Rioja, Regió de Múrcia, Navarra i Comunitat Valenciana

Zona 3

35

Page 35 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »