Page 29 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

LES 7 FORCES D’MC MUTUAL:

LÍNIES ESTRATÈGIQUES:

>> Dissenyar i implementar una nova estratègia de relació competitiva i diferencial amb el mercat: clients i pacients - usuaris.

>> Potenciar i motivar l’equip humà d’MC MUTUAL, i desenvolupar i estendre un canvi cultural en l’organització orientat a la satisfacció del client i de l’usuari.

>> Fomentar i desplegar la notorietat d’MC MUTUAL i la seva identitat corporativa basada en una nova estratègia de comunicació i de relació amb els cercles d’infuència.

>> Incrementar la competitivitat per a unamajor efciència operativa dels recursos empleats – humans i materials– i una major efcàcia dels processos de gestió de les prestacions.

Convertir-nos en soci estratègic dels nostres mutualistes

Relació permanent i confança

Cura de la salut i del benestar de les

persones

Reducció de riscos laborals

Anticipació i adaptació a necessitats

29

Page 29 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »