Page 27 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ

MC MUTUAL és la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1. La seva raó social és Mutual Midat Cyclops i és una associació d’empresaris, amb personalitat jurídica pròpia, autoritzada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i sotmesa a la seva vigilància i tutela. És una entitat sense ànim de lucre, que gaudeix de capacitat per adquirir, posseir, gravar i alienar béns, fer tota classe d’actes i contractes i exercir drets o accions, tot això ordenat a la realització dels fns que té encomanats i d’acord amb el que disposa el reglament sobre col·laboració en la gestió de la Seguretat Social i en les seves disposicions d’aplicació i desenvolupament.

“MC MUTUAL és la Mútua

Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1, i compta amb una llarga experiència en el sector.”

Els seus orígens es remunten a la primera organització que va operar a Espanya, La Previsión, que va ser fundada l’any 1901 per un grup d’empresaris, a f d’assegurar els riscos dels seus treballadors en l’àmbit laboral. L’actual dimensióde l’organitzaciódatadel mes d’abril de 2006, quan es van fusionar dues de les principals mútues d’accidents de treball i malalties del territori espanyol: Mutual Cyclops i Midat Mútua, que van donar lloc a MC MUTUAL, l’entitat que compta amb més experiència en l’atenció de la salut dels treballadors a Espanya.

Com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, les funcions principals d’MC MUTUAL són:

Como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, las funciones principales de MC MUTUAL son:

>> L’assistència sanitària i la cobertura econòmica necessàries com a conseqüència d’accidents de treball o malalties professionals.

>> La gestió de prestacions econòmiques que es deriven d’una incapacitat temporal produïda com a conseqüència d’un accident no laboral o malaltia comuna.

>> La tramitació de les prestacions econòmiques per risc durant l’embaràs o la lactància natural; per atenció de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu; i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

>> La col·laboració, amb la Seguretat Social, en les activitats de prevenció, recuperació i totes les previstes en la Llei general de la Seguretat Social.

La seu central d’MC MUTUAL està ubicada a Barcelona, a l’avinguda Josep Tarradellas, 14-18.

27

Page 27 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »