Page 25 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CONTEXT DE SOSTENIBILITAT:

La missió de l’entitat “Tenir cura de la salut laboral de les persones, de forma responsable” porta implícit el compromís d’MC MUTUAL amb la sostenibilitat. Aquest document descriu els principals reptes que comprèn el concepte de desenvolupament sostenible i l’estratègia de l’entitat en aquesta matèria. Sempre que és possible i pertinent, s’ofereix informació d’un context més global i general per tal de situar l’acompliment de l’entitat en un àmbit econòmic, social i ambiental.

PRINCIPI

D’EXHAUSTIVITAT:

El procés d’elaboració d’aquest informe, així com la defnició del seu contingut, abast i cobertura, garanteix que s’han tingut en compte els impactes essencials de l’activitat d’MC MUTUAL sobre tots els seus grups d’interès.

25

Page 25 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »