Page 20 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIVITAT SANITÀRIA I SOCIAL I IMPACTES EN

QUALITAT SANITÀRIA

>> Avenços en qualitat sanitària:

• Certifcació UNE 179003 en Seguretat del Pacient per als centres assistencials. • Garantia de qualitat per a les Clíniques MC MUTUAL. • Innovació quirúrgica.

• Estudi antena de qualitat: seguiment de l’opinió dels professionals d’MC MUTUAL en l’aplicació del Pla de qualitat sanitària.

• Compliment del conjunt d’objectius i accions del Pla de qualitat sanitària (Projecte DUQuE).

>> Renovació de la xarxa assistencial:

• Es van fer obres de millora als centres de Tenerife, Càceres, Gijón, Oviedo i Alcalá de Henares.

>> Satisfacció respecte del servei rebut:

• Els pacients atesos a les Clíniques MC MUTUAL i als centres assistencials van valorar la seva satisfacció amb un 8,70 sobre 10.

>> Impuls de 89 accions per donar resposta a les 822 queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments rebuts de la població protegida.

• El temps mitjà de resposta va ser de 7 dies.

• Un 91% de les respostes es van facilitar en un termini inferior als 15 dies.

>> Renovació i obtenció de certifcacions i acreditacions que avalen la qualitat en l’atenció sanitària (assistencial i avaluadora), la seguretat del pacient i la garantia de qualitat del servei a les clíniques.

>> Atenció sanitària:

• Clíniques MC MUTUAL:

»» 3.075 intervencions quirúrgiques, de les quals 845 a través de cirurgia major ambulatòria. »» 6.149 urgències ateses.

»» 26.563 visites en consultes externes. »» 32.921 sessions de rehabilitació.

»» Es van fer 600 estudis en el laboratori de proves biomecàniques.

»» Alt grau de compliment del programa d’higiene de mans i taxa d’infeccions hospitalàries excepcionalment baixes. • Centres assistencials: »» 88.152 treballadors atesos. »» 280.066 visites ateses.

»» 307.077 sessions de rehabilitació.

»» Alt grau de compliment del programa d’higiene de mans i compliment de realització d’informes en urgències ateses, pròxim al 100%.

>> Activitat sanitària efectuada en contingències comunes: 33.614 proves mèdiques i tractaments efectuats.

>> Elaboració de 275 informes per facilitar la gestió de l’absentisme en empreses mutualistes. El total de treballadors protegits que sumaven les empreses a les quals es va prestar aquest servei el 2015 va ser de 209.800.

>> Treball social:

• Van augmentar els casos atesos per l’equip de treball social: 3.731.

• Increment de la dotació destinada a prestacions especials en un 20%: 1,2 milions d’euros concedits.

20

Page 20 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »