Page 19 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CONTINGÈNCIES COMUNES

>> Més treballadors coberts: 993.027.

• 790.027 treballadors per compte d’altri. • 203.000 treballadors autònoms.

>> El percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre quotes meritades es va situar en un 90,57%.

>> Es va incrementar el percentatge d’empreses que van contractar les contingències comunes, un 73,92% de la cartera i sumaven 119.159.

>> Un 77,50% de la població protegida, coberta també en les contingències comunes.

PROTECCIÓ PER CESSAMENT

D’ACTIVITAT DELS

TREBALLADORS AUTÒNOMS

>> Un 44% de les sol·licituds rebudes van ser resoltes favorablement.

>> Prestació total abonada: 749.980 euros.

19

Page 19 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »