Page 18 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS

>> Bon percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre quotes meritades: 11,68%.

>> Més població protegida: 1.057.222.

• 1.019.352 treballadors per compte d’altri. • 37.870 treballadors autònoms.

>> Increment dels casos de risc durant l’embaràs i la lactància natural atesos: 6.160.

>> Major import destinat a l’atenció de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu: 2.820.952 euros.

CORPORATIUS

>> Solidesa econòmica:

• Resultat positiu de 75,1 milions d’euros en la gestió de la Seguretat Social.

• Les quotes meritades van pujar a 761,17 milions d’euros.

• La rendibilitat es va situar en el 9,86%.

>> Més d’1,2 milions de persones protegides i més de 161.190 empreses asociades.

>> Nova certifcació Q Sostenible als centres de Vigo, Santiago de Compostel·la, Reus i Granollers.

>> Nova pàgina web corporativa.

>> Nou Servei de consultes jurídiques.

>> Certifcat d’“Igualtat a l’empresa”.

>> Coordinació del Taller “Plans de Qualitat a Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social”, al Congrés de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA)

ÈXITS MÉS RELLEVANTS DE 2015

18

Page 18 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »