Page 170 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

INDICADORS RELLEVANTS GRI DIRECTES O APARTATS RELACIONATS

INDICADORS RELLEVANTS GRI INDIRECTES O APARTATS RELACIONATS

PRINCIPI 6

Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació.

HR4, LA2, LA13

El nostre acompliment el 2015/equip humà.

HR1, EC5, EC7, LA3

Els nostres compromisos amb els grups d’interès/igualtat d’oportunitats per a tots. Els nostres compromisos amb els grups d’interès/solidaritat.

PRINCIPI 7

Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

4.11

Els nostres compromisos amb els grups d’interès/compromís amb la conservació del medi ambient.

PRINCIPI 8

Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.

EN10, EN13, EN26, EN27 Els nostres compromisos amb els grups d’interès/compromís amb la conservació del medi ambient.

EN1, EN8, EN9, EN 16, EN23, EN25, EN28, PR3, PR4

PRINCIPI 9

Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

EN10, EN26, EN27

PRINCIPI 10

Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.

SO2-4 SO5-7, 4.6, 4.10

170

Page 170 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »