Page 151 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PATRIMONI NET I PASSIU 2015 2014

C) PASSIU CORRENT 95.433,77 87.675,69

I. PROVISIONS A CURT TERMINI 0,00 0,00

II. DEUTES A CURT TERMINI 12.436,00 0,00

2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00

4. Altres deutes 12.436,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini 0,00 0,00

IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR 82.997,77 87.675,69

1. Creditors per operacions de gestió 0,00 0,00

2. Altres comptes que cal pagar 5.987,77 -0,04

3. Administracions públiques 77.010,00 87.675,73

4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)..... 25.895.918,32 21.497.232,29

151

Page 151 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »