Page 15 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En aquest escenari, el 2015 vam començar a notar els efectes de la recuperació econòmica a tot el sistema, amb un increment de plantilles en les empreses, però també amb un augment de l’absentisme i del cost global de les prestacions a càrrec de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, sobretot de les derivades per incapacitat temporal per contingències comunes. Una tendència que també va impactar en el resultat assolit per MC MUTUAL.

Tanmateix, gràcies a l’increment en les quotes meritades, 761,17milions d’euros, i a una bona gestió dels recursos, l’entitat va fnalitzar l’exercici amb un resultat de 75,1 milions d’euros i una rendibilitat del 9,86%.

Aquest resultat, juntament amb 1,5 milions d’euros, provinents de la variació de resultats d’exercicis anteriors, es va destinar íntegrament a la dotació de reserves legals de la mútua, al Fons de Contingències Professionals i al Fons de Reserva de la Seguretat Social.

El 2015 també es va incrementar el nombre de prestacions per cessament d’activitat que MC MUTUAL va concedir als treballadors autònoms que té adherits, un 44% de les sol·licituds resoltes; va atendre més casos per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, 6.160; i va abonar 2.820.952 milions d’euros en concepte de prestacions per a l’atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. I, per ajudar les seves empreses mutualistes a reduir l’absentisme en les seves organitzacions, i minimitzar l’impacte econòmic, laboral i social que comporta, l’entitat

va posar a la seva disposició un model de gestió innovador i dinàmic. En aquest àmbit, es van fer 275 informes en empreses associades i es va prestar servei a empreses en què treballen 209.800 persones.

Tot això es va aconseguir prestant un bon servei a la seva població protegida, tal com ens van mostrar les enquestes de satisfacció periòdiques que MC MUTUAL fa als pacients que són atesos a les seves instal·lacions. El 2015, la població protegida va valorar amb un 8,7 sobre 10 la seva satisfacció general amb l’entitat. Un resultat que ens impulsa a continuar pel mateix camí, millorant dia a dia i treballant per assolir l’excel·lència en totes les nostres línies d’actuació.

Perquè volem ser un soci estratègic per a les nostres empreses associades i estar sempre al costat de la nostra població protegida. El 2015, vam demostrar, una vegada més, que ho podem fer perquè comptem amb un equip humà motivat, implicat en la missió de l’organització i totalment enfocat a prestar el millor servei als nostres mutualistes.

Gràcies a ells, un any més, podem dir que a MC MUTUAL continuem avançant. MC MUTUAL amb la salut laboral, amb les persones, AMB TU.

Eduardo Vid Director Gen

15

Page 15 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »