Page 147 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

147

PATRIMONI NET I PASSIU 2015 2014

C) PASSIU CORRENT 83.542.688,37 83.399.984,98

I. PROVISIONS A CURT TERMINI 26.288.795,85 25.567.208,04

II. DEUTES A CURT TERMINI 759.025,24 1.504.624,53

2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00

4. Altres deutes 759.025,24 1.504.624,53

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini 0,00 0,00

IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR 56.494.867,28 56.328.152,41

1. Creditors per operacions de gestió 2.461.304,97 3.375.469,35

2. Altres comptes que cal pagar 50.320.139,41 49.119.462,73

3. Administracions públiques 3.713.422,90 3.833.220,33

4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics 0,00 0,00

V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)..... 493.016.161,42 779.285.697,05

Page 147 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »