Page 14 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Una població protegida que va créixer un 3,07%, al mateix ritme que augmentava la població activa en el sistema. MC MUTUAL va tancar l’any amb 1.222.352 treballadors protegits, una quota de mercat del 7,35% i 161.193 empreses associades.

També es va incrementar el nombre d’organitzacions que van confar en MC MUTUAL per protegir la malaltia comuna i l’accident no laboral, que, en aquest exercici, van sumar 119.159 persones i representaven un 73,92% sobre el total; i els treballadors autònoms que es van adherir a l’entitat, un 3,58%.

14

Page 14 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »