Page 133 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

esdeveniments, col·laborant amb entitats com l’Institut de Seguretat i Higiene en el Treball, Foment del Treball Nacional, administracions autonòmiques i algunes universitats.

CONEIXEMENT JURÍDIC

Amb l’objectiu de donar a conèixer les constants novetats en l’àmbit jurídic als seus mutualistes i col·laboradors, MC MUTUAL organitza diferents activitats per difondre el seu ampli coneixement legislatiu en matèria de Seguretat Social.

En aquest sentit, durant el 2015 l’entitat va organitzar 96 sessions informatives, en què es van analitzar diversos aspectes relacionats amb l’actualitat normativa i l’activitat desenvolupada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Els advocats dels Serveis Jurídics de l’entitat també van impartir, en quatre ocasions, un Curs bàsic de Seguretat Social.

Amb la mateixa fnalitat, es van editar nou números de la publicació Novetats Legislatives,

que van analitzar els principals canvis normatius que van impactar en el sector de les mútues. Una altra de les novetats implantades en aquest 2015, per a mutualistes i col·laboradors amb perfl d’usuari en l’àrea privada del web, va ser la possibilitat de personalitzar les Novetats Legislatives incloent-hi les seves dades i logotip.

RECONEIXEMENTS REBUTS

El 2015, MC MUTUAL va rebre diversos reconeixements:

>> XV Congrés Nacional Societat Espanyola de Traumatologia Laboral (SETLA). Premi al millor cas clínic i al millor cartell científc d’infermeria.

>> El distintiu “Igualtat a l’empresa”, concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

>> Q Sostenible Evolution als centres de Vigo, Santiago de Compostel·la, Reus i Granollers.

133

Page 133 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »