Page 132 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

FUNDACIÓ PRIVADA GASPAR DE PORTOLÀ

MC MUTUAL compra al centre especial de treball Fundació privada Gaspar de Portolà les paneretes amb les quals obsequia els empleats que tenen un fll. El 2015 va adquirir 51 paneretes a aquesta fundació que atén les necessitats d’integració social i laboral de persones amb discapacitat psíquica, oferint-los ocupacions dignes i remunerades, formació professional i suport social. La seva plantilla està formada, en un 80%, per persones amb discapacitat intel·lectual.

INVERSIÓ RESPONSABLE

Des del mes de març de 2009, el fons de pensions d’MC MUTUAL segueix els Principis per a la Inversió Responsable de les Nacions Unides. Amb la subscripció d’aquests principis, la comissió de control del pla es va comprometre a gestionar les inversions de la cartera del fons de pensions dels seus empleats i empleades seguint criteris de responsabilitat ambiental, social i de bon govern empresarial. El fons de pensions d’MC MUTUAL va ser el quart fons espanyol a signar aquests criteris d’inversió responsable i comprometre-s’hi. Des de l’adhesió, el 2009, s’han fet algunes accions com ara la incorporació de principis més concrets que refecteixen els valors del fons; cerca d’inversions temàtiques relacionades amb prevenció social i/o laboral; participació en trobades de signants espanyols dels PRI i participació en enquestes sobre la valoració dels aspectes ASG (ambiental, social i govern corporatiu) i formació sobre la inversió socialment responsable.

SUPORT A LA INVESTIGACIÓ I GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

Un dels motius pels quals MC MUTUAL és un referent en molts àmbits, entre ells la medicina del treball i la prevenció de riscos laborals, és per la gran experiència que aporta el seu equip de

professionals, altament qualifcat. Amb la voluntat de compartir tot aquest coneixement i potencial amb la seva comunitat i amb la societat en general, l’entitat participa en esdeveniments externs i organitza activitats relacionades amb el dia a dia professional dels seus treballadors.

El compromís manifest de l’entitat amb la RSE també s’ha traduït en la seva participació en el grup estable de responsabilitat social empresarial de la Fundació Factor Humà; i en la xarxa d’empreses a NUST (Nous Usos Socials del Temps), una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que reuneix més de 50 entitats per refexionar sobre els actuals models econòmics i organitzatius.

CONEIXEMENT PREVENTIU

MC MUTUAL va participar, com a ponent, en diversos actes vinculats a la promoció i la divulgació de la prevenció de riscos laborals, organitzats per entitats externes.

El 2015, MC MUTUAL va difondre el seu coneixement en matèria de seguretat i salut laboral en 19 activitats en diferents

132

Page 132 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »