Page 130 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

SOLIDARITAT

El 2015, MC MUTUAL va seguir fomentant iniciatives solidàries i impulsant la participació del seu equip humà, sempre respectant la legislació que regula les activitats que poden dur a terme les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. En el marc del projecte KOSMO es van desenvolupar les accions següents:

>> CAMPANYA DE RECOLLIDA

D’ALIMENTS: Més de 70 centres es van sumar a aquesta campanya, que es va fer, per primera vegada, a l’entitat. Es van recollir més de 5 tones d’aliments.

>> COL·LECTAASSOCIACIÓESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER (AECC): MC MUTUAL va recollir prop de 5.000 euros per destinar a projectes d’investigació contra el càncer, en la col·lecta anual d’aquesta organització. Es van ubicar taules i guardioles als centres de Barcelona, Madrid (Rodríguez San Pedro), la Corunya, Màlaga i València.

>> TEAMING: El 2015, un total de 566 persones van participar en aquesta iniciativa, que consisteix a donar un euro de la nòmina

mensual per col·laborar amb diferents projectes solidaris.

Amb els donatius, es va proporcionar ajuda a l’Associació Tierra de Hombres, de la Corunya, per al projecte “Viatge cap a la vida”, que facilita el trasllat a Espanya de nens i nenes africans per ser intervinguts de diferents patologies greus; es va col·laborar en la millora de les infraestructures del centre de rehabilitació nutricional de Namapa II a Nampula, a Moçambic, de l’associació Karit Solidarios por la Paz, entitat que assisteix menors de 5 anys amb problemes de nutrició; es va subvencionar part de les colònies per a menors tutelats per la Generalitat de Catalunya, amb necessitats educatives especials a través de l’Esplai Al vent! de l’associació Oratge, de Barcelona; es va condicionar l’escola de Dzivani a Kènia, per millorar el futur i l’educació dels estudiants en risc d’exclusió social d’aquest país, en col·laboració amb l’associació Children of Africa; i es va contribuir a pagar un ajudant d’investigació de malalties neuromusculars de l’Hospital Sant Joan de Déu, per ajudar Somriures Valents, una associació de pares i amics de nens i nenes amb distròfa muscular.

130

Page 130 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »