Page 13 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En el marc d’aquest nou pla estratègic, vam mantenir la nostra missió: Cuidar de la salut laboral de les persones, de manera responsable; i vam reconstruir la nostra visió de futur, per tornar als nostres orígens i convertir-nos en soci estratègic dels nostres mutualistes, per a l’atenció de la salut i del benestar de les persones i per a la reducció dels seus riscos laborals, mitjançant la defnició conjunta de propostes de valor, basades en una relació permanent i de confança.

Un nou plantejament que focalitzava, encara més, tota la nostra actuació en la nostra població protegida, els nostres pacients. En aquest sentit, vam acreditar els nostres centres assistencials amb la certifcació UNE 179003 en Seguretat del Pacient, vam renovar la certifcació ISO 9001:2008 per a les clíniques MC MUTUAL i les activitats preventives efectuades amb càrrec a les quotes de la Seguretat Social; i vam acreditar, també, els centres hospitalaris de l’entitat amb la certifcació d’aguts del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. I vam continuar oferint assistència social als treballadors protegits i a les seves famílies, quan, a causa d’un accident de treball o una malaltia professional, es trobaven en una situació d’especial necessitat.

Amb el mateix objectiu, vam continuar promocionant i fomentant la prevenció de riscos laborals entre la nostra població protegida, perquè som molt conscients que és el millor camí per eradicar la sinistralitat laboral. Així, vam continuar reconeixent les empreses que comparteixen el nostre compromís amb la prevenció, en la XIV edició dels Premis MC MUTUAL “Antonio Baró”; fomentant la refexió preventiva, amb els Premis MC 28 d’abril; i premiant les organitzacions que aconsegueixen tenir bones xifres de sinistralitat amb els certifcats “Bonus” i “Zero és +”.

També vam fer un acompanyament especial a les empreses, per facilitar-los l’accés a l’incentiu Bonus; per ajudar-les a gestionar l’absentisme en la seva entitat; i per facilitar-los la implantació del sistema de liquidació directa.

De l’exercici 2015 també m’agradaria destacar que vam posar en marxa una nova pàgina web corporativa, amb continguts renovats i reestructurats amb l’objectiu de facilitar un accés

directe a la informació per als diferents perfls professionals; i la posada en marxa d’un servei de consultes jurídiques, en què empreses i assessors podien sol·licitar informació o fer consultes sobre temes de Seguretat Social o tràmits amb la mútua.

I tots aquests projectes els hem aconseguit cuidant també el nostre equip humà i afavorint la igualtat d’oportunitats. Perquè som molt conscients que comptar amb un equip humà motivat i implicat és fonamental per poder prestar un servei excel·lent a la nostra població protegida.

Una aposta que va ser reconeguda, durant l’exercici 2015, pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que ens va concedir el distintiu d’“Igualtat a l’empresa”. Un certifcat que ens acredita com una entitat que destaca per les nostres polítiques d’igualtat de tracte i oportunitats per assolir una igualtat de gènere efectiva.

Així mateix, vam continuar fomentant la solidaritat amb les persones que més ho necessiten, mantenint el nostre compromís amb la responsabilitat social i el medi ambient, i aplicant criteris ètics en tota la nostra actuació. Entre altres accions, el 2015 el Comitè d’Ètica va analitzar els dilemes sorgits en aquesta matèria i va elaborar els documents “El respecte, capital ètic de l’organització” i “Criteris ètics en la valoració, tipus de contingència i gravetat de les lesions”, que van ser distribuïts a tota la plantilla de la mútua.

Un grup de persones que, un any més, van demostrar que estan totalment enfocades a prestar el millor servei i que, dia a dia, treballen per fer d’MC MUTUAL una entitat que s’anticipa i s’adapta a les necessitats de les empreses i dels seus treballadors i famílies; compromesa i propera en les relacions amb les persones; i que persevera en la innovació de valor per a la prestació d’un servei diferenciat.

En defnitiva, un bon soci estratègic per als nostres mutualistes.

Miquel Valls President

13

Page 13 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »