Page 125 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

“Protecció contra el soroll”, referent a les condicions que han de complir els materials i les divisions de la construcció pel que fa a l’aïllament acústic, de manera que aquest sigui, pel que fa al so aeri, de com a mínim 48 dBA.

• El 2015, l’Agència d’Acreditació Sostenible va auditar la sostenibilitat de la construcció i funcionament dels centres de Vigo, Santiago de Compostel·la, Reus i Granollers, obtenint tots ells el segell Q Sostenible Evolution.

GESTIÓ DE RESIDUS I TRANSPORTS

A. EMISSIONS DE GASOS: Les principals emissions de gasos amb efecte d’hivernacle es deriven, directament, del transport i, indirectament, de la producció d’energia a MC MUTUAL.

Als pocs centres en què l’entitat té sistemes de calefacció, que emeten òxids de nitrogen i sofre, la combustió es controla segons el

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edifcis (RITE), per tal que la composició dels fums es mantingui dins els paràmetres establerts per la normativa. A excepció d’alguns centres de Barcelona (ubicats a c/ Provença, av. Diagonal i Clínica MC MUTUAL Copèrnic) que disposaven de calderes de gas natural controlades amb revisions periòdiques de la mà d’empreses homologades a aquest efecte, la resta d’instal·lacions de l’entitat obtenien la calefacció de sistemes de climatització amb bomba de calor.

Per a l’acompliment de la seva activitat diària i per al moviment de pacients, MCMUTUAL va utilitzar diferents mitjans de transport, que és una altra font important d’emissió de gasos. La major part d’aquests desplaçaments es van dur a terme amb vehicles d’empresa, el combustible dels quals és el gasoil.

El 2015, aquests vehicles van fer 2.877.000 km, 125.000menys que l’any anterior i van generar 460,320 tones de CO 2 (calculat segons les

125

Page 125 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »