Page 123 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

GESTIÓ DE L’ENERGIA I DE L’AIGUA

A. CONSUM DIRECTE D’ENERGIA I AIGUA DESGLOSSAT PER FONTS PRIMÀRIES: Els consums d’energia principals a MC MUTUAL són electricitat, gas natural i gasoil.

TIPUS ENERGIA

CONSUM ANUAL 2014

CONVERSIÓ A TONES DE CO 2 2014

CONSUM ANUAL 2015

CONVERSIÓ A TONES DE CO 2 2015

Electricitat 28.102 GJ 3.115 28.710 GJ 3.182 Gas Natural 1.361 GJ 95 1.127 GJ 79 Gasoil (caldera centre Madrid Cartagena)

252 GJ 22 - -

Aigua (xarxa) 20.695 m 3 83 20.446 m 3 82

Total 29.714 GJ 3.314 29.837 m 3 3.343

CONSUM ANUAL PER FONT

123

Page 123 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »