Page 119 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

als mutualistes i usuaris. En el marc d’aquesta iniciativa, es va identifcar el coneixement crític del col·lectiu sanitari, i es va iniciar el mateix procés per al col·lectiu administratiu, amb continuïtat per al 2016 amb l’elaboració d’un inventari de coneixement intern i la defnició de les propostes de formació corresponents.

FOMENT DE LA MOBILITAT I LA PROMOCIÓ INTERNA

Amb la voluntat d’afavorir la promoció de les persones de l’organització, les ofertes de feina es publiquen al portal corporatiu abans d’anunciar-se externament. En aquest sentit, el 2015 es van nomenar internament vuit persones per a llocs de responsabilitat: quatre homes i quatre dones.

SEGURETAT I SALUT DE L’EQUIP HUMÀ

MC MUTUAl garanteix unes condicions òptimes de treball per a tot el seu equip humà i, per això, revisa anualment el seu Pla de prevenció de riscos laborals i impulsa accions com:

>> Exàmens de salut laboral.

>> Campanyes de vacunació anual. El 2015 es va efectuar el seguiment de la vacunació del tètanus i hepatitis B, i es va administrar la vacuna antigripal al 26% de l’equip humà de l’entitat.

>> Realització d’informes personalitzats als empleats i empleades més grans de 40 anys, per valorar i prevenir el risc de malaltia cardiovascular amb el mètode SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation).

119

Page 119 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »