Page 117 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

HOMES DONES TOTAL

Participants 2.244 4.599 6.843 Hores 14.565 26.244 40.809 Cost 90.591,84 139.328,84 229.920,68

DADES DE LA FORMACIÓ DIFERENCIADA PER SEXE

2014 2015

Hores de formació 44.861 40.809 Nombre total de participants 2.225 6.843 Nombre d'accions formatives 291 384 Inversió en formació 188.018,90 229.920,68 (*) Hores / participant 32,72 22,43 Empleats formats 1.371 1.819

DADES ESTADÍSTIQUES DE LA FORMACIÓ

(*) D’aquesta quantitat, 55.506,95 € van ser subvencionats per la Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació.

El 2015, es van incrementar les accions formatives que MC MUTUAL posa a disposició del seu equip humà, la inversió en formació i el nombre d’empleats formats.

MC MUTUAL aposta per la formació efectuada amb personal propi, ja que permet oferir unes accions formatives pròximes, actualitzades i adaptades al lloc de treball. Una voluntat que es va evidenciar el 2015, ja que de les 192 accions grupals que es van dur a terme, 155 van ser impartides per formadors interns, cosa que representa un 80,73% i un increment notable respecte a l’any anterior, en què es va registrar un 65,38%.

117

Page 117 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »