Page 115 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

La llibertat d’accés a les licitacions, la publicitat i transparència de totes les contractacions i la no discriminació i igualtat de tracte amb tots els proveïdors són els aspectes fonamentals que regeixen en tots els processos de contractació en la nostra organització.

En aquest context, el 2015, MC MUTUAL va adjudicar 148 contractes mitjançant processos de licitació, dels quals 33 van correspondre a expedients subjectes a regulació harmonitzada, 104 a expedients amb regulació no harmonitzada i 11 a negociats. L’import total adjudicat va pujar a 43.090.442,13 euros.

FOMENT DEL BENESTAR

MC MUTUAL cuida el seu equip humà, garantint-li estabilitat laboral, proporcionant-li una retribució justa i procurant-li benefcis que contribueixin a la conciliació de la seva vida laboral i familiar i a augmentar el seu benestar.

115

Page 115 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »