Page 112 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

>> comitè d’Ètica.

>> comitè de transparència, creat a fnals de 2014, per donar resposta a la Llei 19/2013 de transparència, accés a la Informació pública i bon govern.

Totes aquestes mesures responen al desè i últim principi del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que “les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn”.

Amb la mateixa premissa de transparència, MC MUTUAL sotmet, de forma biennal, el seu sistema de gestió de la prevenció a una auditoria legal, efectuada per una entitat externa, que el 2015 va ser AUDISAFETY. Com a conclusió de l’auditoria, es va atorgar la consideració d’efcàcia molt alta en la implantació i l’adequació del sistema de gestió de la prevenció a MC MUTUAL.

IGUALTAT

D’OPORTUNITATS PER A TOTS

El 2015, MCMUTUAL va rebre el distintiu d’“Igualtat en l’empresa”, per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que reconeix aquelles empreses que destaquen per les seves polítiques d’igualtat de tracte i oportunitats entre els seus treballadors per assolir una igualtat de gènere efectiva. Aquest reconeixement, amb una vigència de tres anys, reforça el compromís d’MC MUTUAL per la diversitat i igualtat, desenvolupant accions per millorar en aquesta matèria tan important en la gestió responsable dels recursos humans.

L’organització va designar una persona com a agent d’Igualtat, per a l’elaboració i implantació de plans específcs en aquesta matèria; disseny, impuls i avaluació de la incorporació de la

112

Page 112 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »