Page 11 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CARTA DEL PRESIDENT

12

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL 14

ÈXITS MÉS RELLEVANTS DEL 2015

16

SOBRE LA MEMÒRIA

22

QUI SOM

26

EL NOSTRE ACOMPLIMENT EL 2015 36

ELS NOSTRES GRUPS

D’INTERÈS 100

COMPTES ANUALS I ANÀLISIS

FINANCERES 134

ANNEXOS

150

11

Page 11 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »