Page 108 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

També amb l’objectiu de mantenir informats les seves empresesmutualistes i assessors,MCMUTUAL va organitzar 269 sessions informatives, en què es van analitzar diversos aspectes, vinculats amb l’activitat diària de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Entre ells:

>> Sistema de liquidació directa (Cret@).

>> Novetats laborals. RD 625/2014 i Prestacions REL.

>> Actualització normativa 2015: Llei de pressupostos generals de l’Estat, incidències en matèria de Seguretat Social de la reforma tributària i Llei de modifcació del règim jurídic de les mútues.

>> Criteris davant una visita de la Inspecció de Treball en matèria de Prevenció de riscos laborals.

>> Novetats sobre l’enquadrament dels administradors en la Seguretat Social i les seves opcions retributives.

>> Què és una mútua. Llei de mútues.

>> Últimes novetats en el règim especial dels treballadors autònoms.

El 2015, el Campus online de formació, en temes de gestió administrativa, dirigit especialment als assessors, va incorporar el curs titulat “Reial decret 625/2014. Canvis per a les empreses”. Juntament amb aquesta nova proposta formativa, l’oferta del Campus va comptar amb els cursos següents:

>> Tràmits generals de contingències professionals i contingències comunes.

>> Gestió de diferències en pagament delegat.

>> Prestació de risc durant l’embaràs o la lactància natural.

>> Prestació d’incapacitat laboral. Pagament directe.

>> Declaració d’accidents de treball i malalties professionals.

108

Page 108 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »