Page 105 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

COMUNICACIÓ AMB EMPRESES MUTUALISTES I ASSESSORS

La comunicació que manté MC MUTUAL amb les seves empreses associades i col·laboradors és constant i fuida. La nostra entitat els informa periòdicament de les novetats que afecten el seu sector d’activitat. I, per facilitar les gestions diàries que han de fer amb la mútua, dissenya i posa a la seva disposició eines que els poden ser d’utilitat.

Els canals de comunicació més utilitzats:

>> WEB CORPORATIU (www.mc-mutual.com): El 2015, MC MUTUAL va redissenyar el seu web corporatiu per fer-lo més funcional i accessible per als usuaris. Els continguts del nou site de l’entitat es van renovar i es van estructurar amb l’objectiu de facilitar un accés directe a la informació més interessant per als perfls professionals que visiten la pàgina web: empreses, autònoms, assessors laborals i treballadors.

Des de la home es pot consultar informació comuna per a tots, com la xarxa de centres de l’entitat; quins passos ha de seguir un treballador en cas de tenir un accident de

treball o una malaltia professional, fns i tot si es troba treballant a l’estranger; o el número de telèfon per a urgències mèdiques o l’accés a la zona privada del web.

El 2015, més de 186.000 usuaris diferents van visitar el web corporatiu i van ser visualitzades 1.000.000 de pàgines.

>> BÚSTIA D’ATENCIÓ A L’USUARI: Està allotjada al web d’MC MUTUAL i, el 2015, va rebre 781 comunicacions. Les més freqüents van versar sobre els processos amb la mútua, peticions d’informació sobre proveïdors. L’entitat també compta amb una bústia de consultes sobre l’àrea privada del web, que va recollir i va donar resposta a 2.421 peticions sobre reactivacions de contrasenya, canvis en la confguració de l’extranet i diverses incidències en les aplicacions corporatives.

>> BUTLLETÍ MENSUAL: El 2015 es va iniciar aquest nou servei d’informació en línia per als assessors laborals. En aquesta publicació mensual es poden trobar continguts sobre jurisprudència, notícies del sector, opinió de l’expert, subvencions, temes pràctics i els tuits més destacats. Més de 9.500 assessors laborals van rebre aquest butlletí informatiu.

105

Page 105 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »