Page 104 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ESTABLIMENT D’UNA BONA COMUNICACIÓ:

MC MUTUAL sempre treballa per prestar el millor servei a la seva població protegida i als grups d’interès amb els quals interactua. Per això, fomenta una comunicació transparent, veraç i basada en el diàleg, amb tots els col·lectius amb els quals té relació, que li permet conèixer de primera mà les seves expectatives i opinions. D’aquesta manera, els pot oferir, en cada moment, la resposta més adequada i garantir l’excel·lència en totes les seves estratègies d’actuació.

MATERIALS INFORMATIUS

Amb l’objectiu de mantenir sempre el contacte amb la nostra població protegida i informar-lo de totes les novetats que puguin ser del seu interès, el 2015 es va editar un nou fullet de benvinguda amb informació pràctica per als treballadors que acudeixen als centres assistencials d’MC MUTUAL. També es van preparar materials sobre la conciliació de la medicació, el Reial decret 625/2014, el servei de fsioteràpia, les despeses de desplaçament, la normativa en el pagament directe per compte d’altri i per compte propi,

o la higiene de mans per al personal sanitari de l’organització.

CARTELLERIA DIGITAL

MC MUTUAL també es comunica amb els pacients que visiten els seus centres assistencials, a través de 48 pantalles, instal·lades per tot el territori espanyol.

A través d’aquest sistema de cartelleria digital, l’entitat publica continguts, dissenyats per fer més agradable el seu temps d’espera, els informa sobre els canvis normatius d’interès, sobre els serveis que els presta, els tràmits que han de fer, els transmet cultura preventiva i fomenta els hàbits per a una vida saludable.

104

Page 104 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »