Page 91 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Desenvolupament professional

Totes les persones que treballen a MC MUTUAL estan immerses en un procés de formació contínua, que s’inicia amb un Pla d’Acollida i contínua amb el disseny d’un itinerari específic en funció del lloc de treball que exerceixen. Anualment, s’identifiquen les necessitats específiques de cada col·lectiu i s’analitza l’impacte de la formació oferta en l’exercici anterior per planificar les accions de formació.

El 2014, es van organitzar 291 accions grupals i individuals, que van arribar a 2.225 participants.

Com a norma general, a MC MUTUAL totes les accions de formació es planifiquen en horari laboral. Així, s’afavoreix la conciliació de la vida personal i laboral i s’ofereixen de la mateixa manera a tot el seu equip humà. El percentatge de dones i homes que assisteixen a accions formatives és proporcional a la seva presència en la plantilla de l’organització.

(*) D’aquestaquantitat, 129.359,10 van estar subvencionats per la Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació.

2013 2014

Hores de formació 78.026 44.861

Nombre total de participants

4.095 2.225

Nombre d'accions formatives

304 291

Inversió en forma-ció

249.122,09 188.018,90 (*)

Hores / participant 58,58 32,72

Empleats formats 1.332 1.371

Formació grupal

Formació individual

En horari laboral 87,24% 53,33%

Fora d'horari laboral

12,76% 47,67%

Percentatge de formació en horari laboral

Dades estadístiques de la formació

Page 91 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »